Finansowanie nieruchomości - dopłaty do kredytu hipotecznego

Finansowanie nieruchomościNieruchomość jest szczególnym produktem, którego przedmiotem obrotu jest prawo do tejże nieruchomości. Może ona zostać przez swojego właściciela sprzedana albo oddana w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Obrót prawami do nieruchomości może być dokonywany za pomocą transakcji:

  • rynkowych, do których należą kupno i sprzedaż, dzierżawa, najem czy użytkowanie,
  • nierynkowych, które obejmują spadek, darowiznę, eksmisję czy egzekucję.

Ludzie inwestują w nieruchomości po to, aby zrealizować własne cele mieszkaniowe lub aby prowadzić działalność gospodarczą. Oprócz tego nabywają je w celach inwestycyjnych, aby osiągać z nich dochody głównie w postaci czynszów, ale również po to, by kupić je tanio i sprzedać z dużym zyskiem. Uzyskanie dodatniej różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży jest bardzo dobrym sposobem zarobienia środków pieniężnych, które mogą zostać przeznaczone na kolejne inwestycje lub na poprawienie jakości swojego życia.

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce od pewnego czasu znajduje się w fazie wzrostu cen. Jest to spowodowane przede wszystkim:

  • wysokim popytem, który jest związany z coraz większą dostępnością kredytów mieszkaniowych oferowanych przez polskie banki,
  • wysokim kosztem budowy nowych mieszkań,
  • wysoką ceną mieszkań w centrach miast.

Domy, mieszkania - zakup

Obecnie zakup mieszkania jest sporym wyzwaniem finansowym dla każdego młodego człowieka, który pragnie się usamodzielnić i założyć rodzinę. W związku z tym rząd przyjął projekt ustawy o dofinansowanie kredytów hipotecznych w ramach nowego programu "Mieszkanie dla młodych", który miał wystartować od stycznia 2014 roku i trwać aż do końca 2018 roku. Z programu mogą skorzystać wyłącznie osoby do 35 roku życia, w tym rodziny, kawalerowie/panny, a także osoby, które samotnie wychowują dzieci. Dofinansowanie może zostać udzielone wyłącznie na zakup mieszkania na rynku pierwotnym a ponadto, nie może ono przekroczyć określonego limitu metrażowego, który wynosi:

  • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego oraz 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
  • 85m2 dla lokalu mieszkalnego oraz 110 m2 dla domu jednorodzinnego, w przypadku gdy wnioskodawca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie ma na swoim utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Dopłata do kredytu w ramach programu może wynosić maksymalnie 20%. Jej najniższy pułap wynoszący 10% wypłacany będzie jednorazowo. Na dodatkowe 5% będą mogły liczyć małżeństwa posiadające dzieci. Natomiast w przypadku, gdy w rodzinie pojawi się trzecie dziecko w ciągu 5 lat od chwili zakupu mieszkania, to rodzina uzyska wtedy dodatkowe 5%. Sprzedaż uzyskanego w ramach programu mieszkania będzie możliwa dopiero po upływie 5 lat od dnia zakupu, chyba że właściciel zdecyduje się na zakup innego lokalu za pieniądze otrzymane ze sprzedaży. Nie jest możliwa ani sprzedaż, ani wynajem mieszkania przed upływem tego okresu, gdyż będzie to grozić przymusem zwrócenia proporcjonalnej części dopłaty podstawowej, jednak wsparcie związane z posiadaniem dzieci nie zostanie odebrane. Dosyć istotny jest fakt, iż niezbędnym warunkiem w celu otrzymania rządowego wsparcia jest zaciągnięcie przez kredytobiorcę kredytu hipotecznego który:

  • został udzielony w rodzimej walucie i na co najmniej 15 lat,
  • został udzielony na zakup nieruchomości, która znajduje się na terytorium Polski,
  • w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości.

Do końca 2012 roku obowiązywał również rządowy program "Rodzina na swoim", którego celem było wsparcie rodzin oraz osób, które samotnie wychowywały dzieci w zakupie własnego domu lub mieszkania. Dzięki wsparciu oferowanemu przez Skarb Państwa możliwe było obniżenie raty kapitałowo-odsetkowej kredytu w ciągu 8 lat o nawet kilkadziesiąt złotych.

Dzięki takim właśnie programom, które stanowią dla przeciętnego człowieka niezwykle ważną pomoc przy zakupie wymarzonego domu czy lokalu mieszkalnego, zwiększa się rola kredytu hipotecznego w finansowaniu polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych.